Vedligeholdelsesplan

Ejerforeningen har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og indarbejdet den i foreningens økonomimodel. Økonomimodellen viser, at ejerforeningen kan bevare niveauet af de fællesudgifter, der i dag opkræves, hvorfor der ikke er nogen, der behøver at frygte væsentlige stigninger i fælles udgifterne, men blot hvad der følger af de almindelige prisstigninger.

Budget og vedligeholdelsesplan vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. maj 2023.

IMGP6176-1

Bryggertorvet, 3650 Ølstykke