Ny affaldssortering i 1. kvartal 2023

Egedal Kommune har tidligere meldt ud, at alle i Egedal Kommune skal sortere deres affald i de 10 typer: Mad, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkevarekartoner, pap, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.  

Nu er tiden kommet til E/F Bryggertorvets område og de nuværende nedgravede containere skal suppleres med kuber til de forskellige affaldstyper, beholdere til pap, samt miljøskab til farligt affald. Ændringerne vil ske i løbet af første kvartal 2023.

Bilag 1: Kuber seminedgravede placering

Bilag 2: Standplads nedgravede kuber