Vision og målsætning

Ejerforeningens vision og målsætning

Det er ejerforeningens vision, at være blandt de bedst drevne ejerforeninger og det er ejerforeningens mål, at skabe mest muligt værdi for ejerlejlighedsejerne.

Ejendommene er ejerforeningens mest værdifulde materielle aktiv

Det er ejerforeningens ansvar, og bestyrelsens ansvar og opgave i særdeleshed, at bevare ejendommenes værdi ved til stadighed, at sikre et acceptabelt og forsvarligt vedligeholdelsesniveau. Det er et omdrejningspunkt for alt, hvad bestyrelsen foretager sig, at de månedlige fællesudgifter bruges så forsvarligt og optimalt som muligt, samt at omkostningerne til den oprettende vedligeholdelse anvendes bedst muligt.

Bestyrelsen bruger de økonomiske midler med samme omhu som bestyrelsesmedlemmerne bruger deres egne midler. Hele tiden er fokus rettet mod at få mest muligt ud af de månedlige fællesudgifter, at minimere udgifter forbundet med dels den daglige drift, dels den løbende vedligeholdelse af ejendommene. Generelt betyder det, at bestyrelsen løbende diskuterer, hvordan der kan etableres smartere løsninger, sådan at konkrete udgiftsposter skæres ind til benet, ligesom bestyrelsen i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter nøje undersøger flere relevante leverandører, for at sikre den lavest mulige pris, uden at det går ud over kvaliteten. Bestyrelsen samarbejder løbende med konsulenter, som bistår foreningen med henblik på, at opnå besparelser på vand-, el- og varmeforbrug.

IMGP6167-1

Bryggertorvet, 3650 Ølstykke