Vigtigt – Storskrald

På ejerforeningens generalforsamling den 12. januar 2016 blev en ny husorden vedtaget. Den nye husorden indeholder en bestemmelse om storskrald:

Kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer og lign. skal beboeren selv bortskaffe. Der henvises til kommunens affaldspladser.

Der må ikke hensættes affald omkring beholderne eller andre steder på ejerforeningens arealer. Dette vil blive fjernet af ejerforeningen og det medlem, der har hensat storskrald el. lign. disse steder, vil blive opkrævet de faktiske omkostninger til bortskaffelsen, samt et gebyr på 1.000,00 kr.

For at få fjernet det storskrald, der desværre er placeret omkring affaldscontainerne, vil der torsdag den 21. eller fredag den 22. januar 2016 blive afhentet:

– pap, plast og papir (rent, tørt og pakket sammen) og

– småt brændbart (f.eks. udtjent tøj, fodtøj mv.)

dersom det placeres på plænen ud for Bryggertorvet 35 B, 3650 Ølstykke.

Herefter er det den enkelte ejers og lejers ansvar selv af få bortskaffet storaffald.

Ejere af lejligheder i ejerforeningen har pligt til at orienterede deres lejere om bestemmelserne i husorden, herunder at der ikke må henstilles storskrald ved affaldscontainerne.