Vaskekælder, til- og framelding, nøgle mv

Nøgle til vaskekælder

Ejere der tilmelder eller framelder sig vaskeordningen skal kontakte ejendomsadministrator, der sørger for opkrævning og udbetaling af depositum og den månedlige opkrævning.

Ejendomsadministrator sender en mail til viceværten og bestyrelsen om tilmelding og framelding.

Ved tilmelding kan ejeren eller dennes stedfortræder afhente nøglen hos viceværten. Er dette ikke muligt, kan der træffes en anden aftale.

Ved udlevering af nøgle kvitteres der for modtagelsen. Når nøglen afleveres igen kvitterer foreningen for afleveringen eller tilbageleverer kvitteringen.

Der henvises til:

Vaskekælder generelt