Der må ikke hensættes storskrald i kælderen

Der må ikke hensættes storskrald i kælderen. Dette skal fjernes af ejeren/lejeren hurtigst muligt. I modsat fald vil det blive fjernet af ejerforeningen for ejerens/lejerens regning.

Der må heller ikke hensættes fx kassemaskiner og lignende ved siden af affaldsbeholderen.