Affaldsordning

Affaldssystem

Ejerforeningen er tilsluttet et nyt og renligt affaldssystem.

Systemet består af en container til grønt affald og en container til rødt affald.

1 stk. nøgle (mærket AF) udleveres til hver lejlighed mod underskrift.

De til enhver tid gældende regler på anvendelse og affaldstyper skal følges.

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt bestyrelsen for udlevering af regler.

Se venligst de næste sider, om hvilke affaldstyper der skal i de to containere.

Især skal opmærksomheden henledes på, at andre end de nævnte typer affald, enten skel i kommunens opstillede containere for flasker og glas, eller containeren for papir til genbrug.

Metalgenstande, byggeaffald og elektronik skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

OBS! Papkasser, der er tomme, skal foldes sammen så de fylder mindst muligt. Endnu bedre er det, hvis disse afleveres  på  genbrugspladsen.

Man skal sikre sig, at affaldsposer falder ned i beholderen. Det er konstateret, at der er lagt affald i containeren (rød), der så stopper for det næste affald.

 

Bryggertorvet, 3650 Ølstykke