Ulovlig henstilling af storskrald

storskrald

Storskrald

På det seneste er der desværre observeret, at der er beboere, der har henstillet storskrald ved ejerforeningens affaldscontainere.

Dette er ikke tilladt og bedes fjernet omgående af den eller de beboere, der har henstillet det. I modsat fald må ejerforeningen få det fjernet for beboerens regning.

Hvis der er beboere, der har set hvem der har henstillet storskraldet, bedes de omgående orientere formanden på formand@ef-bryggertorvet.dk eller mobil 40 88 80 15.

Vigtigt

Det påhviler ejerforeningens ejere/lejere selv, at bortskaffe storskrald.