Støjende adfærd

støj

Der har på det seneste været klaget over en enkelt lejligheds meget støjende niveau. Dette er selvsagt uacceptabelt.

Ifølge ejerforeningens vedtægter er det ikke tilladt for ejerforeningens beboere, at optræde til ulempe for ejerforeningens medlemmer, jf. vedtægternes § 17, stk. 2., pkt. 3.